Program dla Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w konkursie na polsko-ukraińskie projekty badawcze:

Program ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Adresatami są naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Termin naboru: 30.09.2022 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

0