dr hab. Katarzyna Jachimowska (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 11.04.2014 r.

0