dr hab. Magdalena Steciąg (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 10.05.2013

0