mgr Stefano Cavallo

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a                         

Stefano Cavallo

na temat:
„Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI”

Promotor:

dr hab. Prof. UŁ Artur Gałkowski

Recenzenci:

dr hab. prof. UAM Ingeborga Beszterda

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Posiedzenie odbędzie się dnia  3 lipca 2017r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w auli A5  (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-07-04

0